person sitting on hill near ocean during daytime

De mens op eigen kracht

Bij Wederkerig Groeien gaat het om een gedeeld pad van zorgverlener en zorgvrager waarbij beiden kunnen groeien. Diagnostiek staat niet langer op de voorgrond. Een stoornis wordt gezien als (blijvende) kwetsbaarheid. Door draagkracht te vergroten, leert iemand zich tot die kwetsbaarheid te verhouden, om zo de regie over het eigen leven weer terug te nemen.

Je kunt bij ons terecht voor coaching, consultatie en training.  Je leert aansluiting te vinden bij de gezonde krachten, talenten en mogelijkheden van je zorgvragers, met als resultaat een gelijkwaardige samenwerking gericht op groei en ontwikkeling.

Onze filosofie is uitgewerkt in Het Wederkerig Groeiproces, een doorleefd proces met heldere inzichten om tot verbetering van (vastgelopen) zorgverleningssituaties te komen.

person sitting on hill near ocean during daytime

Wat is het wederkerig groeiproces?

Iedereen kan op elk moment in zijn leven starten met Het Wederkerig Groeiproces. Daar waar wensen en verlangens zijn, is groei en ontwikkeling mogelijk. Door het proces te volgen, hervindt iemand zijn eigen kracht. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde worden groter. Daarmee wordt als vanzelf ook de draagkracht vergroot, die nodig is om met de (blijvende) kwetsbaarheid om te gaan, wat een psychische en/of psychiatrische stoornis vaak is. Het Wederkerig groeiproces is een cyclisch proces en kent zeven stappen.

pink flower on white background

“Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat als ik niet al mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, dat ik dan nog altijd gevangen zou zijn” - Nelson Mandela