Anouscka Jansen – Coördinator CCE regio Noord-Oost

Voor mij als coördinator bij het CCE is Annerieke een waardevolle consulent.

Ze is inzetbaar binnen verschillende werkvelden, kijkt vanuit een brede blik in verschillende situaties mee.

Ze weet op een heldere manier haar bevindingen terug te koppelen waarbij ze waarderend omgaat met alle betrokkenen en daarbij toch vanuit een heldere analyse de “vinger op de zere plek” weet te leggen. Steeds op een manier waarop mensen vanuit aansluiting en begrip samen verder kunnen gaan in het werken naar perspectief.

Op praktisch niveau kan ze laagdrempelig aansluiten bij cliënten om vanuit verbinding te komen naar een heldere analyse, beeldvorming en beweging in het proces. Voor behandelaren is ze een waardevolle gesprekspartner, weet ze haar analyse goed te verwoorden en zorgt ze ervoor dat zij zelf als ook de betrokkenen goed in rol en positie kunnen blijven. Ze zoekt altijd naar datgene wat goed gaat om van daaruit het gezonde deel te laten groeien.

Een gedreven vrouw met mooie kwaliteiten die de ander in beweging kan brengen.